Broonk? Locatie

Het woord Bronk (in dialect: Broonk) hoort bij het werkwoord bronken.
In het Algemeen Nederlands: pronk en pronken.
De broonk is van oorsprong een pronk- of sierstoet: de processie ter ere van het Allerheiligste. Onder het Allerheiligste verstaan we de geconsacreerde hostie, die in een mooie kostbare schrijn of monstrans zit.

Het broonkfeest zoals wij dit nu kennen is een jaarlijks buurtfeest dat in Scharn gehouden wordt tussen sacrementsdag (tweede donderdag na pinksteren) en de naamdag van de Heilige Antonius van Padua, naamgever van de kerk in Scharn. (13 juni).

Locatie

De wijk Scharn

De Sjaander Broonk wordt gehouden in de wijk Scharn (Dialect: Sjaan) in Maastricht. De wijk Scharn is gelegen aan de oostzijde van de Stad Maastricht. De wijk Scharn bestaat uit bebouwing die voor het merendeel na 1960 tot stand is gekomen. Tot 1 juli 1970 was de wijk aan de zuidzijde van de Bergerstraat onderdeel van de gemeente Heer en het gedeelte ten noorden van de Bergerstraat onderdeel van de gemeente Amby. Vanaf 1 juli 1970 valt Scharn geheel onder de gemeente Maastricht.

Het “Sjaanderplein”

De locatie van de broonk is al sinds 1983 Het “Sjaanderplein”, gelegen aan de Churchilllaan te Scharn, Maastricht. Het Sjaanderplein ligt op de plek van de tuinen van de voormalige villa “Witte Vrouwenveld” (lokaal ook bekend als villa Bosch).

 

Hier is in de jaren 1950 het “Schoepenplan” van stadsarchitect Frans Dingemans gerealiseerd.

Het Sjaander plein is hierin centraal gelegen recht tegenover de kerk van Scharn.