2 De ontwikkeling vanaf 1980: van Bronkcomité naar Stichting Sjaander Broonk

De groei naar Stichting in de jaren tachtig:

In 1979 wint het Bronk-comité een eerste prijs van fl. 1000,- in de landelijke  leefbaarheidswedstrijd 

“een kern waar pit in zit!” van de Koninklijke Nederlandse  Heidemaatschappij.

De jury had veel waardering voor de gekozen opzet van de Broonk en “de warmte” die het feest uitstraalde.

In 1980 zijn er enkele grote veranderingen:
-Het Broonkcomité wordt omgevormd tot een echte stichting. De Stichting Sjaander Broonk wordt op 10 januari 1980 opgericht om onder meer de grote persoonlijke financiële verantwoordelijkheid op te heffen.

-Voorzitter van de Stichting Sjaander Broonk wordt Frits Meijs.

                              Het certificaat
1980: De Broonk gaat van één naar twee dagen: er wordt een jongerencomité gevormd die op de zaterdagavond een programma speciaal voor en door de jongeren van Sjaan en omstreken gaat organiseren. Het jongerencomité wordt onderverdeeld in 3 ploegen: de muziekploeg, de barploeg en de ploeg bonnenverkoop/glasophalen.
In 1980 wordt voor het eerst ook een “echt” programmaboekje uitgegeven. De eerste jaargang bestond nog uit 4 pagina’s, maar dit zou spoedig worden uitgebreid ….

Volgens het parochieblad  van Scharn uit die tijd was met deze derde editie in 1980 een traditie geboren.

En inderdaad, 40 jaar later is de Sjaander Broonk nog altijd het kloppend hart van Scharn in de maand juni!

De posters van de jongerenavonden van 1980 en 1981

De groei vanaf de jaren tachtig: enkele mijlpalen

Vanaf 1982 wordt de provisorische tent vervangen door een “echte” tent van een verhuurbedrijf.

Ook komen er 3 Broonkdagen: De jongerenavond wordt naar de vrijdagavond verschoven.

Willy Fey neemt de voorzittershamer over van Frits Meijs.


Het pleintje aan de Padualaan is te klein geworden en dus wordt in 1983, ook vanwege de strengere brandweervoorschriften, u itgeweken naar het grotere plein aan de Churchillaan: I
nmiddels bekend als het Sjaanderplein.

Hier krijgt de Broonk ook haar eigen magazijn in de kelder van “tant Mia”. Het aantal vrijwillige medewerkers stijgt flink naar ongeveer 180 mensen, de opzet wordt grootschaliger en vereist een semi-professionele aanpak.

De eerste medewerkersavond wordt gehouden om alle vrijwilligers te bedanken.

Het verdienstelijke werk van de Broonkpioniers wordt uitgebouwd door enkele nieuwe bestuursleden. Het programmablad wordt omvangrijker, niet alleen in aantal bladzijden, maar ook in verspreiding: 4700 exemplaren.

In 1984 wordt er voor het eerst een kindermiddag georganiseerd door de jongerengroep.

in 1986 wordt voor het eerst op de vrijdagmiddag de Limburgse (senioren) middag  georganiseerd.

Deze middag wordt van 1986 tot en met 1994  gepresenteerd door Beppie Kraft en  daarna van 1994 tot en met 2001 door Frans Theunisz.

Berb en Gradus betreden het podium

In 1986 staat de Broonk in het teken van “Sjaan50”: het 50 jarig bestaan van de parochie Scharn. Op de broonkzondag wordt de openlucht H. mis gehouden op het plein voor de kerk. (bij het beeld van “Jacob en de Engel”)

In totaal duren de festiviteiten van Sjaan50 een hele week.

In 1987 viert de Sjaander Broonk haar 10-jarig jubileum. Tijdens de jubileumbroonk van 1987 wordt een omzet van 150 biervaten bereikt. Hierdoor ontvangt de Sjaander Broonk van de Brand Bierbrouwerij een A-status. Vanaf 1988 werd hierdoor niet meer gewerkt met biervaten maar met biertanks van 1000 liter.

Op 29 oktober 1987 wordt de Stichting Sociaal Cultureel Fonds Sjaander Broonk opgericht ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sjaander Broonk.

Deze stichting heeft meerdere jaren bestaan en tot doel gehad het bevorderen en steunen van sociale en culturele doeleinden in de wijk Scharn middels kleine financiële bijdragen.

Op de foto’s: een van de nog steeds zichtbare projecten in de wijk: het in 1994 vernieuwde corpus aan de muur van de kerk van Scharn. 

In 1987 wordt er voor het eerst een sonudmix en playbackshow gehouden. Vanaf 1989 (al meer dan 30 jaar) neemt Patrick van de Weijer de presentatie voor zijn rekening. In 1997 wordt dit   de “Sjaander kinder-Revue”. Inmiddels natuurlijk algemeen bekend onder de naam “Sjaan’s got talent!”

De jeugd van Sjaan krijgt een podium om zich te presenteren: zang, dans, goochelacts, alles mag. Al meer dan 30 jaar is dit (nog steeds) een van de top-onderdelen van de Sjaander Broonk!

De SjaanderBroonk 1988 was voor de Brand Bierbrouwerij een test om te beoordelen of men in augustus bij de grote broer (het Preuvenemint) ook met biertanks zou gaan werken. De test slaagde uiteraard glansrijk en de rest is geschiedenis…

In 1988 (dhr. Henz Koldenhof) en 1992 (dhr. Pim Prudon) stellen de laatste twee pioniers hun bestuurslidmaatschap ter beschikking.

In 1989 komt een buiten-tent met een extra tap er bij.

Bij het vijftien jarig bestaan in 1992 wordt ƒ 10.000,- beschikbaar gesteld voor de plaatsing van speeltoestellen in Scharn, die uiteindelijk in 1993 worden geplaatst op het Sjaanderplein en de Padualaan.

In 1993 wordt door wethouder Wim Kuiper het naambord van het Sjaanderplein onthult.

In 1996 staat er een (inter)nationale topband op het podium van de Broonk:  Volumia!

1997: Nieuw op de Sjaander Broonk: De keuken van Tante Mia!  

2002: Op grootse wijze wordt het 25-jarig jubileum gevierd. Speciaal voor deze gelegenheid vindt op de vrijdagavond het BRAND jubileum concert plaats. Artiesten zijn: Harmonie De Gele Rijders, Heerder mannenkoor en Het salonorkest van de Avanti-kapel.

In september 2002 neemt Willy Fey na 20 jaar (!) afscheid als voorzitter van de Sjaander Broonk.

Onder zijn leiding is de broonk vanaf 1982 uitgegroeid tot een geweldige  happening in Scharn waar nog steeds elk jaar rijkhalzend naar uitgekeken wordt.

…Boudewijn De Bok neemt de voorzittershamer van hem over.

Willy Fey in 1987

2003: Een zwarte bladzijde in de historie van de Sjaander Broonk-familie: In december 2003 overlijdt toenmalig voorzitter Boudewijn de Bok plotseling.

Sef Heunders wordt in 2004 benoemd tot nieuwe voorzitter.

2007: Het dertig jarig bestaan wordt gevierd met het thema “Sjaander Broonk gaat kunstzinnig Culinair”. Peter Hendrikx volgt Sef Heunders op als voorzitter.

2009: Er kan vanaf nu ook met PIN betaald worden op de Sjaander Broonk. 

In 2010 staat voor het eerst een nieuw top-onderdeel op het programma:

Het Sjaander Broonk PANNA-voetbaltoernooi: inmiddels uitgegroeid tot een klassieker….

In 2012, bij het 35-jarig jubileum staat de Broonk in het teken van “Sjaander Broonk voor hart veilig” ten behoeve van de sponsoring van een AED. Hiervoor worden spinningmarathons, hardloopwedstrijden en ballonnenwedstrijden georganiseerd.

2013: Jean-Pierre Goessens neemt de voorzittershamer over.

In 2015 verschijnt het programma-magazine voor het eerst in zijn geheel full-color.

Inmiddels in een oplage van 5000 stuks. Ook komt er een nieuwe huisstijl waarin het stratenplan rondom de kerk van  Scharn (het “Schoepen”plan van stadsarchitect Frans Dingemans) verwerkt is.

In 2016 wordt de Sjaander Broonk weer uitgebreid van twee naar drie broonkdagen.

Op de vrijdagavond wordt het podium vrijgemaakt voor de middelbare scholieren: Schools on Stage!

Bands van Maastrichtse scholieren staan te popelen om op te treden op het podium van de Sjaander Broonk. Er vindt geen wedstrijd plaats: meedoen is belangrijker!

Want wie wil er nu niet later kunnen vertellen dat de carrière van de band gestart is op de Sjaander Broonk?

 

In 2017, bij het 40 jarig jubileum van de Sjaander Broonk, worden Ans en Leo Borsboom onderscheiden met een officieel “L1mburgs Lintje” voor hun jarenlange verdiensten voor de Sjaander Broonk. De muren en het plafond van de kelder van Ans en Leo zijn in de loop van de jaren voorzien van de handtekeningen van alle artiesten die op het podium van de Sjaander Broonk hebben gestaan.

Tijdens de jubileum-broonk wordt er op zaterdagavond een reünie georganiseerd van het jongerenkoor Joonk Sjaan. Op zondagochtend zijn alle bewoners van het “Sjaanderplein” en oud-bestuursleden speciale VIP’s bij het traditionele frühschoppen. 

Zondagmiddag vindt er een Maastrichtse artiestenparade plaats. Er wordt hiermee geld opgehaald ten behoeve van het Bibihuis Maastricht.