1 De beginjaren van de Broonk

Het prille begin

 

Meer dan 100 jaar geleden… nee, toen was er nog geen Broonk, maar wél feest in Scharn! Om precies te zijn in 1920 trok de ‘Aw Herremenie’ van Heer over het kruispunt in Scharn.

Foto is genomen vanuit het pand van Café Aajd Sjaan. Foto via Marcel Prikken.

Voor de Sjaander Broonk in zijn huidige vorm werd georganiseerd,  bestonden er Broonkfeesten in een andere opzet.

Op 12 maart 1936 werd de nieuwe, van Heer afgescheiden, parochie van Scharn opgericht, die aanvankelijk gebruik maakte van een noodkerk.

Op 20 september 1936 vond de eerste steen-legging van de H. Antonius van Paduakerk plaats door deken Schoenmaeckers van Wyck.

In juli 1937 was de kerk gereed voor ingebruikname (de toren was pas een jaar later klaar) en op

6 september 1937 vond de kerk-wijding plaats door mgr. Lemmens, bisschop van Roermond.
Vanaf ongeveer 1936 was er een processie gevolgd door een Fancy-Fair.

Deze feesten vonden periodiek plaats in de tijd van Pastoor Janssen (1936 – 1958) (met pater Evers en kapelaan Riemersma) en in de tijd van Pastoor Systermans (1958 – 1970).

 

De processie van Scharn 1956 met pastoor Jos Janssen, bij Villa Aldegonda

Ook na de tweede wereldoorlog werd de draad weer opgepakt.

Harmonieën en schutterijen (o.a. de schutterij van Gronsveld met de Bielemennekes) waren van de partij. Dit alles gebeurde in de weilanden van Scharn (ongeveer waar nu Vijverdal ligt) en later in het Jeugdhoes en op het schoolplein van de Sint Joseph-school.(nu BS Scharn)

De opbrengst was altijd voor een kerkelijk doel en werd meegegeven bij een afscheid van een priester, uitzending naar de missie etc. De heren H. Moes, G. Knubben, A. Goessens, F. van der Vossen, N. Jeurissen en vele anderen hebben zich in die periode bijzonder verdienstelijk gemaakt.

Waarom deze Broonkfeesten vanaf 1971 niet meer werden gehouden is ons onbekend. Het zou echter zo maar kunnen dat de annexatie van de gemeente Heer (waar de parochie Scharn destijds grotendeels onder viel) door de gemeente Maastricht op 1 juli 1970 hierbij mogelijk een rol heeft gespeeld.

Een nieuw begin vanaf 1977: de vorming van het Sjaander Broonk-comité


Foto: Viering “Sjaan40”
op het schoolplein van de
St. Josephschool Scharn
(nu: Basisschool Scharn) 
Denis Eijssen was kapelaan in Scharn van 1976 tot 1982. Hij was er nog niet lang toen het kerkbestuur opmerkte dat de parochie 40 jaar zou bestaan, maar dat men geen idee had wie iets zou kunnen organiseren van een jubileumfeest. Ook constateerde men weinig gemeenschapszin in Scharn. Dit laatste was voor de kapelaan reden om voor te stellen een feest op te zetten rond het 40 jarig bestaan van de kerk. Op de vraag wie dat dan moest organiseren stelde hij voor om de heer Toine Persoon te benaderen, die in Scharn woonde.

Dhr Persoon was in Limmel, waar dhr Eijssen kapelaan was geweest van 1968 tot 1976, al voorzitter geweest van een feestcomité van de fanfare Juliana.

Het resultaat was de oprichting van het feestcomité “Sjaan 40” dat het jubileumfeest in 1977 heeft opgezet op het schoolplein van de basisschool Scharn.

Na afloop van de viering “Sjaan 40” in juni 1977, voelden een aantal buurtbewoners rondom de Padualaan de behoefte om dit feest jaarlijks te laten terugkeren en de “oude” Broonk te doen herleven.

Op 14 september 1977 vond de op-richtingsvergadering van het Sjaander Broonk-comité plaats.

Aanwezig waren vijf comitéleden: De heren Jo van Ameln, Heinz Koldenhof, Frits Meijs, Pim Prudon en Joop Vroemen samen met kapelaan Denis Eijssen.

De taken werden verdeeld in diverse werkgroepen en de bestuursleden samen met pastoor Frans Lemmens en kapelaan Denis Eijssen legden ieder honderd gulden in de pot als startkapitaal voor de Sjaander Broonk.

Vanaf 1978 vond het feest plaats op het pleintje in de Padualaan: het eerste “Bronkfeest Scharn” volgens de huidige telling.

Enkele dagen voor de toen nog ééndaagse Broonk in 1978 zag men in Scharn de technische man Jo van Ameln met materialen slepen. Dat was voor de omwonenden het sein om spontaan de handen uit de mouwen te steken.

Met geleende tentzeilen en steigermaterialen maakte men met wat kunst- en vliegwerk een primitieve feesttent, waaromheen op 11 juni het Broonkgebeuren op het pleintje in de Paudalaan plaatsvond.

De elektriciteit kwam van het huis van Joop Vroemen, waar ook de toiletgelegenheid was. Frans Heuts (sr.) regelde een houtskoolbarbecue en via drankenhandel Huub Stallinga werd een biertap en een eenvoudige bar met frisdrank geregeld.

Na de processie en de Openluchtmis  was er een happening met muziek van de harmonie van Heer en werden LP’s  en cassettebandjes gedraaid door de  eenvoudige installatie.

Verder waren er ludieke attracties, een schiettent met kermisbuksen,  barbecue, bier, frisdrank, koffie, ijs,  snoep en zon. Zelfs een fikse bui rond zes uur kon de feestvreugde niet dempen.

Bron: uitgave Sjaan50, uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de parochie Scharn in 1986.

De medewerking van de buurt en andere parochiebewoners aan de kraampjes, buffetten etc. moet hartverwarmend zijn geweest. Het was en bleef nog enkele jaren pionierswerk, maar de Sjaander Broonk groeide!

Lees verder:

https://sjaanderbroonk.nl/2-de-ontwikkeling-vanaf-1980/